Časté dotazy

Mohu podat celní prohlášení písemně?

Předpisy Evropské unie stanoví, že u zásilek do 150 EUR lze celní prohlášení podat výhradně elektronicky. Z toho důvodu Celní správa ČR připravila aplikaci eCeP, aby občanům podávání celního prohlášení co nejvíce zpřístupnila. Takže v tomto limitu (zásilky do 150 EUR) nelze podat celní prohlášení na papírovém formuláři. U zásilek nad 150 EUR a podnikatelských zásilek je možno podat i písemné celní prohlášení. Více naleznete na stránce „Podnikatelské zásilky“.

DPH jsem zaplatila na e-shopu. Musím ještě podávat celní prohlášení?

  • Pokud jste DPH zaplatila na e-shopu v režimu jednoho správního místa pro dovoz a zásilka nejprve dorazí do jiného členského státu EU, dojde s největší pravděpodobností k celnímu řízení v tomto státě, a pak už celní prohlášení nepodáváte (zásilku vám dopravce přímo doručí).
  • Pokud jste DPH zaplatila na e-shopu v režimu jednoho správního místa pro dovoz a zásilka nejprve dorazí do ČR, celní prohlášení musí být v ČR podáno vždy. Je jen otázka, zda za vás celní prohlášení podá váš zástupce anebo se můžete rozhodnout, že si to uděláte sama

Veškeré možnosti, ke kterým může dojít, jsou popsány na stránce „Způsoby vyřízení celních záležitostí“.

Proč mám platit poplatky, když jsem platil DPH v Číně?

Čína je jiné daňové území, než je Evropské unie. Proto se při dovozu zboží ze zemí mimo EU vybírají poplatky (clo a DPH) v souladu s platnou legislativou daného území. Něco jiného je, pokud je e-shop, kde jste zboží zakoupili, zapojen do systému tzv. "Jednoho správního místa pro dovoz". V takovém případě, pokud nebude zásilka překračovat 150 EUR, už v České republice nebudete platit DPH, protože jste ji již zaplatili na e-shopu v ceně zboží. Více informací naleznete v odpovědi na otázku: „Co je jedno správní místo pro dovoz?"

Kdy se u zásilek platí DPH a kdy clo?

DPH při dovozu zásilek pro fyzické osoby ze zemí mimo EU se od 1. 10. 2021 platí vždy. Buď ho zpalatíte na e-shopu nebo přímo Celní správě ČR při jeho dovozu do ČR, případně osobě, která Vás bude při celním řízení zastupovat Výjimkou jsou dary (tedy zásilky, za něž příjemce neplatí) mezi fyzickými osobami zasílané příležitostně.  Do hodnoty 45 EUR jsou od platby DPH osvobozeny. 

Pokud zásilka přichází ze země mimo EU, clo se platí pokud hodnota zásilky při dovozu přesáhne hranici 150 EUR. Jinak je tomu pouze u tabáku, tabákových výrobků, alkoholu a alkoholických nápojů, parfémů a toaletních vod. U tohoto zboží se clo platí téměř vždy, i pokud hodnota nepřesáhne 150 EUR. Existuje výjimka, kdy clo platit u tohoto speciálního druhu zboží není třeba. A to je v případě, že se jedná o dar, jehož hodnota nepřesáhne 45 EUR a rovněž nepřesáhne určité limity. Limity naleznete na stránce Zákazy a omezení.

U dovozních zásilek pro firmy a podnikatele se platí DPH vždy, na rozdíl od cla, kdy je možné využít osvoboezní do hodnoty 150 EUR.

Z čeho se počítá clo a DPH?

Z vlastní hodnoty zásilky navýšené o náklady spojené s dodáním zboží (doprava, pojištění) se počítá clo. Výše cla se připočte k hodnotě zásilky, ještě se připočte poštovné a z této částky se počítá DPH.

V případě, že není stanovená cena za dopravu, vypočítá se dle platného sazebníku nákladů na dopravu.

Celní prohlášení jsem odeslal. Proč mi ještě nepřišlo oznámení, kolik mám zaplatit na DPH?

Aby vám přišlo oznámení e-mailem, kolik máte zaplatit na DPH, a zároveň aby se Vám tato informace zobrazila v detailu podaných celních prohlášení, musí být splněno několik podmínek. Především musí dopravce předložit zboží celnímu úřadu. Teprve tehdy celní úřad formálně vaše celní prohlášení přijme. O této skutečnosti vás vyrozumí prostřednictvím zprávy cPortálu. Pokud však zboží nebude dopravcem předloženo do 30 dnů od podání celního prohlášení, má se podle celních předpisů za to, že předmětné celní prohlášení vůbec nebylo podáno.

Jestliže se vaše informace z celního prohlášení shodují se zbožím, které předložil dopravce k celnímu řízení a celní prohlášení je podáno správně, obdržíte další zprávu, kde již budou informace k platbě DPH.

 

Včera jsem uhradil DPH, ale dnes je celní prohlášení stále ve stavu "k úhradě". Jak je to možné a není někde chyba?

V tomto případě je nutné mít trochu strpení. Musejí proběhnout určité procedury. Označení, že byl druh uhrazen se objeví nikoli hned následující den po úhradě, ale ještě o den později.

DPH jsem zaplatil na e-shopu a pak ještě jednou v České republice. Kde mohu požádat o vrácení DPH?

Celní orgány na základě legislativy EU vycházejí při celním řízení z vámi poskytnutých údajů (případně z údajů poskytnutých vaším zástupcem) v celním prohlášení. Vzhledem k tomu, že v celním prohlášení nebylo v kolonce „Identifikační číslo dodatečných daňových údajů“ uvedeno číslo IOSS zahraničního e-shopu, byla vyměřena DPH. Tím, že v celním prohlášení nebylo uvedeno  číslo IOSS, nebyly bohužel splněny podmínky pro přiznání osvobození od DPH. 

Vratku DPH uplatňujte u zahraničního e-shopu, který je registrován v režimu jednoho správního místa pro dovoz (IOSS) a který vám zboží prodal. Takto je nastavena legislativa EU. 

 

Proč mi Celní správa ČR zadržuje zásilku?

Celní správa ČR zásilky nezadržuje, neskladuje ani nepřepravuje. Zásilka se nachází v dočasném skladu vašeho přepravce. Celní správa má o ní informace až v okamžiku, kdy je zahájeno celní řízení podáním celního prohlášení.

Jak dlouho trvá celní řízení?

Za předpokladu, že nejsou zjištěny žádné nedostatky v celním prohlášení podaném přes eCeP a je zaplaceno clo a DPH, vás celní úřad prakticky obratem informuje o propuštění zboží. Tuto informaci zasílá rovněž i přepravci, který může zásilku doručit. Celní řízení začíná přijetím celního prohlášení a končí přijetím platby cla a DPH. Lze ho vyřídit během 2 dnů. Záleží však na přepravci, kdy vás informuje, že má zboží skladem a po proclení zásilky vám ho odešle. 

Od okamžiku přijetí zásilky na sklad přepravce až po okamžik jejího přijetí na vaší adrese může procedura trvat i několik týdnů. 

Co je IOSS?

V aplikaci eCeP je IOSS identifikováno polem „Identifikační číslo dodatečných daňových údajů". IOSS je zkratka anglického výrazu „Import One Stop Shop", což se do češtiny překládá jako "jedno správní místo pro dovoz".

Co je jedno správní místo pro dovoz?

Jedná se o zcela nový model placení DPH při dovozu zboží do Evropské unie. Je to však platné pouze pro zásilky do 150 EUR. DPH je zaplacena již při nákupu zboží na e-shopu. E-shop následně předává zaplacené DPH svému zástupci, který je  speciálně pro tyto účely registrován k DPH pouze v jednom členském státě EU.  Zmíněný zástupce pak odvádí DPH finanční správě toho státu, kde je tato specielní registrace provedena, a proto je ona finanční správa nazývána jako jedno správní místo pro dovoz. V tomto případě nakoupíte zboží přes internet již včetně DPH a neplatíte ho při dovozu při celním řízení. V takovém případě si při objednávání zásilky musíte toto číslo, které je označeno jako „IOSS“ (Import One Stop Shop – jednotné správní místo pro dovoz), poznamenat. Na stránkách e-shopu byste ho měli nalézt, případně by vám ho měl e-shop poskytnout při zobrazení přehledu vaší objednávky. Některé e-shopy ho též uvádějí na prodejní faktuře, kterou zasílají či zpřístupňují kupujícímu, případně bývá uvedeno přímo na samotné zásilce (balíku), která se však v danou chvíli fyzicky nachází ještě u dopravce. IOSS číslo je možné deklarovat pouze v případech, že zboží bylo prodáno v režimu jednoho správního místa pro dovoz a prodávající je registrován jako osoba povinná k dani – tzn. bylo mu přiděleno identifikační číslo dodatečných daňových údajů. 

Při použití systému jednoho správního místa se však také může stát, že celní řízení proběhne v jiném členském státě než v České republice, a zajistí ho např. přímo zástupce e-shopu. V takovém případě tedy nebudete muset celní prohlášení podávat sami a zásilka vám může být přímo doručena Českou poštou, protože ta s ostatními přepravci spolupracuje.

Bohužel jsme zaznamenali případy, kdy e-shopy deklarují, že na jejich e-shopu platíte v ceně zboží i DPH. Ve skutečnosti to však nebyla zcela pravda. V takovém případě bylo nutné DPH zaplatit v České republice. Záleží na serióznosti e-shopu, případně i na tom, zda mu webové stránky správně fungují.

Jak poznám, že mi zásilka přijde ze země mimo EU?

Mnohdy to nepoznáte. Záleží na serióznosti e-shopu. I při objednání na českém e-shopu vám může zboží přijít ze země mimo EU. 

Zkuste si všimnout, odkud vám zboží přijde. Je to důležité z hlediska placení DPH a povinnosti podávat celní prohlášení. Pokud vám zboží přijde ze skladu v Evropské unii, DPH již byla zaplacena, když bylo zboží ve velkém objemu dovezeno. Zrovna tak musel dovozce podat celní prohlášení. Na e-shopu si tedy všímejte informace, ze kterého skladu je vám zboží zasláno.

Nemám podací číslo zásilky. Sledovací aplikace mi napíše, že zásilka není vedena a nejde dohledat. Potom to ale stejně doručí Česká pošta. Co tedy budu zadávat do eCeP?

Jestliže nebudete mít k dispozici podací číslo zásilky, nelze využít aplikaci eCeP a podat přes ni elektronické celní prohlášení. Můžete ale zplnomocnit pro celní řízení svého zástupce – např. Českou poštu. Je ovšem možné, že celní procedury proběhnou v jiném členském státě EU. Pošta k tomu uzavřela dohody s poštami jiných zemí v EU. Vzájemně si pošty zásilky vyměňují, a proto příjemci v ČR doručuje zboží Česká pošta. Dle našich zkušeností přesně v těchto případech nemá příjemce předem k dispozici podací číslo zásilky. 

Jak se dozvím, že už je čas podat celní prohlášení? Chci si podat celní prohlášení sama.

Existuje několik možností, jak se to dozvíte:

1. Poštovní přepravce, nebo expresní zasilatelská služba se dozví podací číslo zásilky od poštovního operátora  země vývozu, jakmile partnerský poštovní operátor zašle podací číslo zásilky do příslušného mezinárodního informačního systému. V případě, že zahraniční poštovní operátor zašle v elektronické zprávě i e-mailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo, zašle přepravce adresátovi e-mailové nebo SMS avízo.  V každém případě (i když zpráva neobsahuje ani e-mailovou adresu, ani telefonní číslo), je možné, že přepravce již má povědomí o vaší zásilce za využití systému sledování zásilek. 

2. Další možností je, že zásilka již byla dopravena do ČR a umístěna do tzv. dočasného skladu, případně se nachází v tranzitu do ČR. V takovém případě by měl mít poštovní operátor nebo expresní přepravce číslo tzv. celní formality (číslo celního prohlášení o umístění zboží do dočasného skladu nebo číslo tranzitního celního prohlášení), které by Vám případně měl sdělit.

V těchto případech již lze podat celní prohlášení přes eCeP, aplikaci Celní správy ČR.

3. Přepravce by vás měl požádat o udělení plné moci k zastupování v celním řízení. Nejpozději tehdy se tedy dozvíte, že již má zásilku evidovánu. Pokud odmítnete plnou moc poskytnout, můžete použít aplikaci eCeP. Rovněž můžete postupovat tak, že to budete zkoušet. V Aplikaci eCeP je jako jedno z prvních vyplňovaných polí požadováno vložení podacího čísla zásilky. Aplikace automaticky ztotožňuje zásilky podle tohoto čísla v evidenci přepravce, pokud aplikace eCeP zásilku neztotožní, ještě o ní přepravce nemá žádné informace.

Co mám dělat, když dodavatel neposkytuje informace o hmotnosti? eCeP ho vyžaduje jako povinnou položku.

Obvykle je tento údaj uveden u záznamu přepravce, který se vztahuje k podacímu číslu zásilky.

Nemohu do eCeP nahrát fakturu, jak to mám provést?

Do eCeP se žádné doklady nenahrávají, jen zvolíte druh doprovodného dokladu (faktura/proforma faktura/ostatní), a uvedete číslo, resp. označení dokladu. V tomto případě je praxe jiná, než to požaduje přepravce. Je to z toho důvodu, že vás přepravce zastupuje v celním řízení a celní úřad po něm může doložení deklarovaných skutečností požadovat.

 

 

 

Může za mě podat celní prohlášení někdo jiný?

Podat celní prohlášení může jakákoli osoba, tedy kdokoli, kdo má veškeré potřebné informace k podání celního prohlášení a zároveň je schopen předložit (případně zajistit předložení) zboží celním orgánům.

Podal jsem celní prohlášení, ale to bylo ještě před doručením zásilky zrušeno, jak je to možné?

Z celních předpisů vyplývá, že zboží musí být předloženo celnímu úřadu do 30 dnů po podání celního prohlášení. Pokud tedy zboží do 30 dnů nedorazí, dojde skutečně k jeho automatickému zrušení. Jediná možnost, jak situaci napravit, je podat celní prohlášení znovu..

Co mám dělat, když mi přišlo zboží na adresu domů aniž by bylo procleno?

Nejprve si ověřte skutečný stav. Je totiž možné, že celní procedury proběhly v jiném členském státě EU. Pošta k tomu uzavřela dohody s poštami jiných zemí v EU a vzájemně si zásilky vyměňují. Obdobně mohou postupovat i jiní dopravci, takže je třeba věc nejprve konzultovat právě s ním. Pokud z této konzultace vyplyne, že zboží skutečně nebylo procleno, je opět potřeba úzká součinnost s dopravcem. Když dané zboží ještě stále může být celnímu úřadu předloženo v původním stavu, lze podat celní prohlášení dodatečně. Pokud už nikoliv, měl by příslušné poplatky celní úřad vyměřit platebním výměrem, a to na základě žádosti dlužníka. Tímto dlužníkem bývá podle konkrétních okolností nejčastěji právě dopravce, který může zboží doručovat vždy až po jeho proclení. 

Jaké webové prohlížeče mohu použít pro práci s eCeP?

Pokud se vám nedaří otevřít aplikaci eCeP nebo se vám zobrazuje aplikace pouze částečně, může být důvodem těchto problémů zastaralý webový prohlížeč. Je proto nutné zjistit si jakou máte aktuální verzi webového prohlížeče, a  pokud váš prohlížeč nesplňuje níže uvedené požadavky, je vhodné ho aktualizovat.

Pro bezproblémové využití eCeP můžete využít následujcící verze prohlížečů:

  • Google Chrome 48 a vyšší
  • Edge 25 a vyšší
  • Internet Explorer verze 11 (výrobce však již tento prohlížeč nepodporuje)
  • Mozilla Firefox 44 a ESR a vyšší
  • Safari 9.0.3 a vyšší

Mohu podat přes eCeP celní prohlášení pro zásilku, kterou jsem odeslal do zahraničí, ale příjemce si ji nepřevzal, a zásilka se vrací zpět, tak abych neplatil clo ani DPH, když se jedná o unijní zboží ?

Pro vrácené zboží nelze využít aplikaci eCeP. Je třeba podat tzv. plnohodnotné celní prohlášení bez redukovaného počtu údajů.  Aplikace eCeP je určena výhradně pro podání celních prohlášení se sníženým počtem údajů, pro zboží s nízkou hodnotou do 150€, které má nárok na osvobození od dovozního cla (nikoliv daně) a dary mezi fyzickými osobami do vlastní hodnoty 45€.

Celní předpisy umožňují na žádost osvobodit zboží od dovozního cla a DPH, které bylo původně vyvezeno z území Unie a je ve lhůtě 3 let vráceno zpět.  Žádost o osvobození lze podat formou běžného celního prohlášení /se všemi datovými prvky/ a s uvedením kódu  F01 v odst. 37 celního prohlášení a doložením důkazu o předchozím vývozu zboží z celního území Unie (např. odkaz na vývozní celní prohlášení). Pro podání el. celního prohlášení můžete využít zástupce, který má zkušenosti s celním řízením. Můžete si ho podat i sami přes deklarantský softwarový systém nebo NWK klienta pro dovoz. Zde je třeba mít povolení elektronické komunikace s celními orgány. Celní prohlášení lze podat i standardně papírově, vyplněné v souladu s pokyny pro vyplňování celního prohlášení s uvedením kód F01 pro osvobození.

Co je celní formalita?

Takovou formalitou je například umístění zboží do takzvaného dočasného skladu. Jde o zařízení, které je provozováno soukromými subjekty, zpravidla dopravci, příjemci zboží nebo spedičními společnostmi, ve kterém je zboží umístěno do doby, než je propuštěno do navazujícího celního režimu (například volného oběhu). Pro umístění zboží do dočasného skladu se vyžaduje formální podání prohlášení o umístění zboží do dočasného skladu, a tomuto prohlášení celní úřad přidělí jedinečné evidenční číslo MRN (desetimístné číslo s předepsanou strukturou). Celní formalitou, je také propuštění zboží do celního režimu tranzit, obdobně evidované pod jedinečným číslem MRN. Při podání celního prohlášení se pak vyžaduje uvedení celní formality – odkazu na jedinečné číslo, která předcházela a musela být splněna v souvislosti se vstupem zboží na území EU. Předcházející celní formalita může a zpravidla také je, plněna jinou osobou, než osobou podávající celní prohlášení.