Časté dotazy

Mohu podat celní prohlášení písemně?

Předpisy Evropské unie stanoví, že u zásilek do 150 EUR lze celní prohlášení podat výhradně elektronicky. Z toho důvodu Celní správa ČR připravila aplikaci eCeP, aby občanům podávání celního prohlášení co nejvíce zpřístupnila. Takže v tomto limitu (zásilky do 150 EUR) nelze podat celní prohlášení na papírovém formuláři. U zásilek nad 150 EUR a podnikatelských zásilek je možno podat i písemné celní prohlášení. Více naleznete na stránce „Podnikatelské zásilky“.

Kdy se u zásilek platí DPH a kdy clo?

Pokud je zásilka přicházející ze země mimo EU určena pro fyzickou osobu, clo se platí v tom případě, kdy hodnota zásilky při dovozu přesáhne hranici 150 EUR. Jinak je tomu pouze u tabáku, tabákových výrobků, alkoholu a alkoholických nápojů, parfémů a toaletních vod. U tohoto zboží se clo platí téměř vždy. Existuje výjimka, kdy clo platit u tohoto speciálního druhu zboží není třeba. A to je v případě, že se jedná o dar, jehož hodnota nepřesáhne 45 EUR a rovněž nepřesáhne určité limity. Limity naleznete na stránce Zákazy a omezení.

DPH při dovozu zásilek ze zemí mimo EU v  hodnotě něpřesahující 22 EUR, které jsou určeny pro fyzické osoby, se do doby přijetí novely zákona o  DPH v ČR neplatí. Výjimkou je situace, kdy je zboží prodáváno třetizemním e-shopem včetně DPH , tedy v rámci IOSS.  Dary (tedy zásilky za něž příjemce neplatí) mezi fyzickými osobami, zasílané příležitostně do hodnoty 45 EUR jsou od platby DPH nadále osvobozeny.

U dovozních zásilek pro firmy a podnikatele se platí jak clo, tak DPH, vždy.

Z čeho se počítá clo a DPH?

Z vlastní hodnoty zásilky navýšené o náklady spojené s dodáním zboží (doprava, pojištění) se počítá clo. Výše cla se připočte k hodnotě zásilky,  ještě se připočte poštovné a z této částky se počítá DPH.

V případě, že není stanovená cena za dopravu, vypočítá se dle platného sazebníku nákladů na dopravu.

Když si zboží objednám v červnu 2021, budu platit již DPH a podávat celní prohlášení?

To záleží na okamžiku, kdy budou splněny dvě podmínky. Jednak kdy bude  zboží předloženo k celnímu řízení a dále kdy bude podáno celní prohlášení. Povinnost platit DPH a podat celní prohlášení platí od 1. července. Rozhodujícím okamžikem tedy bude splnění obou podmínek, a nikoliv datum objednání zboží, nebo datum dodání zboží do ČR. Zásilka  může být objednána počátkem června, dodána koncem června. Pokud bude předložena k celnímu řízení Českou poštou až po 30 . červnu, nebo celní prohlášení bude podáno až po tomto datu, budou se na něj vztahovat nová pravidla, tedy povinnost podat celní prohlášení elektronicky a zaplatit DPH i když hodnota nebude přesahovat 22 EUR.. 

Proč mi Celní správa ČR zadržuje zásilku?

Celní správa ČR zásilky nezadržuje, neskladuje ani nepřepravuje. Zásilka se nachází v dočasném skladu vašeho přepravce. Celní správa má o ní informace až v okamžiku, kdy je zahájeno celní řízení podáním celního prohlášení.

Celní prohlášení jsem odeslal. Proč mi ještě nepřišlo oznámení, kolik mám zaplatit na DPH?

Aby vám přišlo oznámení e-mailem, kolik máte zaplatit na DPH, a zároveň aby se Vám tato informace zobrazila v detailu podaných celních prohlášení, musí být splněno několik podmínek. Především musí dopravce předložit zboží celnímu úřadu. Teprve tehdy celní úřad formálně vaše celní prohlášení přijme. O této skutečnosti vás vyrozumí prostřednictvím zprávy cPortálu. 

Jestliže se vaše informace z celního prohlášení shodují se zbožím, které předložil dopravce k celnímu řízení a celní prohlášení je podáno správně, obdržíte další zprávu, kde již budou informace k platbě DPH.

 

Jak dlouho trvá celní řízení?

Za předpokladu, že nejsou zjištěny žádné nedostatky v celním prohlášení podaném přes eCeP a je zaplaceno clo a DPH, vás celní úřad prakticky obratem informuje o propuštění zboží. Tuto informaci zasílá rovněž i přepravci, který může zásilku doručit. Celní řízení začíná přijetím celního prohlášení a končí přijetím platby cla a DPH. Lze ho vyřídit během 2 dnů. Záleží však na přepravci, kdy Vás informuje, že má zboží skladem a po proclení zásilky vám ho odešle. 

Od okamžiku přijetí zásilky na sklad přepravce až po okamžik jejího přijetí na vaší adrese může procedura trvat i několik týdnů. 

Jak mám doložit, že se jedná o dar do 45 Eur?

Celnímu úřadu je třeba doložit prohlášení odesílatele, že se jedná o dar. Ten posoudí, zda uvedená hodnota koresponduje s předloženým zbožím k celnímu řízení. Případně si vyžádá další podklady.

Mohu použít aplikaci eCeP při odeslání zásilky do zahraničí?

Aplikace eCeP, přes kterou se podává elektronické celní prohlášení, slouží pouze pro dovoz zásilek ze zemí mimo EU. Z tohoto důvodu nemůžete eCeP využít k celnímu řízení při vývozu. Zde můžete využít služby České Pošty s.p. či jiného přepravce.

Platí se clo nebo DPH při vývozu zásilek?

Clo ani DPH se při vývozu zásilek neplatí.

Proč mám platit poplatky, když jsem platil DPH v Číně?

Čína je jiné daňové území, než je Evropské unie. Proto se při dovozu zboží ze zemí mimo EU vybírají poplatky (clo a DPH) v souladu s platnou legislativou daného území. Něco jiného je, pokud je e-shop, kde jste zboží zakoupili, zapojen do systému tzv. "Jednotného správního místa pro dovoz". V takovém případě, pokud nebude zásilka překračovat 150 EUR, už v České republice nebudete platit DPH, protože jste ji již zaplatili na e-shopu v ceně zboží. Více informací naleznete v odpovědi na otázku: „Co je jedno správní místo pro dovoz?".

Co je IOSS?

V aplikaci eCeP je IOSS identifikováno polem "dodatečné daňové údaje". IOSS je zkratka anglického výrazu „Import One Stop Shop, což se do češtiny překládá jako "jednotné správní místo pro dovoz".

Co je jedno správní místo pro dovoz?

Jedná se o zcela nový model placení DPH při dovozu zboží do Evropské Unie. Je to však platné pouze pro zásilky do 150 EUR. DPH  je zaplaceno již při nákupu zboží na e-shopu. E-shop následně předává zaplacené DPH svému zástupci, který je  specielně pro tyto účely registrován k DPH pouze v jednom členském státě EU.  Zmíněný zástupce pak odvádí DPH finanční správě toho státu, kde je tato specielní registrace provedena, a proto je ona finanční správa nazývána jako jednotné správní místo pro dovoz. V tomto případě nakoupíte zboží přes internet již včetně DPH a neplatíte ho při dovozu při celním řízení.  V takovém případě si při objednávání zásilky musíte toto číslo, které je označeno jako „IOSS“ (Import One-Stop Shop – jednotné správní místo pro dovoz)  poznamenat. Na stránkách e-shopu byste ho měli nalézt, případně by vám ho měl e-shop poskytnout při zobrazení  přehledu vaší objednávky. IOSS číslo je možné deklarovat pouze v případech, že zboží bylo prodáno v režimu jednotného správního místa a prodávající je registrován jako osoba povinná k dani – tzn. bylo mu přiděleno identifikační číslo dodatečných daňových údajů. 

Při použití systému jednoho správního místa se však také může stát, že celní řízení proběhne v jiném členském státě, než v České republice, a zajistí ho např. přímo zástupce e-shopu. V takovém případě tedy nebudete muset celní prohlášení podávat sami a zásilka vám může být přímo doručena Českou poštou, protože ta s ostatními přepravci spolupracuje.

Bohužel jsme zaznamenali případy, kdy e-shopy deklarují, že na jejich e-shopu platíte v ceně zboží i DPH. Ve skutečnosti to však nebyla zcela pravda. V takovém případě bylo nutné DPH zaplatit v České republice. Záleží na serióznosti e-shopu, případně i na tom, zda mu webové stránky správně fungují.

Jak poznám, že mi zásilka přijde ze země mimo EU?

Mnohdy to nepoznáte. Záleží na serióznosti e-shopu. I při objednání na českém e-shopu vám může zboží přijít ze země mimo EU. 

Zkuste si všimnout, odkud vám zboží přijde. Je to důležité  z hlediska placení DPH a povinnosti podávat celní prohlášení. Pokud vám zboží přijde ze skladu v Evropské unii, DPH již byla zaplacena, když bylo zboží ve velkém objemu dovezeno. Zrovna tak musel dovozce  podat celní prohlášení. Na e-shopu si tedy všímejte informace, ze kterého skladu je vám zboží zasláno.

Nemám podací číslo zásilky. Sledovací aplikace mi napíše, že zásilka není vedena a nejde dohledat. Potom to ale stejně doručí Česká pošta. Co teda budu zadávat do eCePu?

Jestliže nebudete mít k dispozici podací číslo zásilky, nelze využít aplikaci eCeP a podat přes ni elektronické celní prohlášení.  Můžete také zplnomocnit pro celní řízení svého zástupce – např. Českou poštu. Je ovšem možné, že celní procedury proběhnou v jiném členském státě EU. Pošta k tomu uzavřela dohody s poštami jiných zemí v EU. Vzájemně si pošty zásilky vyměňují, a proto příjemci v ČR doručuje zboží Česká pošta. Dle našich zkušeností přesně v těchto případech nemá příjemce předem k dispozici podací číslo zásilky. 

Jak se dozvím, že už je čas podat celní prohlášení? Chci si podat celní prohlášení sama.

Existuje několik možností, jak se to dozvíte:

1. Česká pošta se dozví podací číslo zásilky od poštovního operátora země vývozu, jakmile partnerský poštovní operátor zašle podací číslo zásilky do příslušného mezinárodního informačního systému. V případě, že zahraniční poštovní operátor zašle v elektronické zprávě i emailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo, zašle Česká pošta adresátovi emailové nebo SMS avízo. 

2. V každém případě (i když zpráva neobsahuje ani e-mailovou adresu, ani telefonní číslo), je možné skutečnost, že Česká pošta již má povědomí o vaší zásilce, zjistit v jejím systému sledování zásilek Track and Trace.

V tom případě již lze podat celní prohlášení přes eCeP, aplikaci Celní  správy ČR.

3. Pošta by vás měla požádat o udělení plné moci k zastupování v celním řízení. Nejpozději tehdy se tedy dozvíte, že již má zásilku evidovánu. Pokud odmítnete plnou moc České poště poskytnout, můžete použít eCeP. Rovněž můžete postupovat tak, že to budete zkoušet. V Aplikaci eCeP je jako jedno z prvních vyplňovaných polí požadováno vložení podacího čísla zásilky. Aplikace automaticky ztotožňuje zásilky podle tohoto čísla v evidenci České pošty, Pokud aplikace  eCeP zásilku neztotožní, ještě o ní Česká pošta nemá žádné informace.

Co mám dělat, když dodavatel neposkytuje informace o hmotnosti? eCeP ho vyžaduje jako povinnou položku.

Obvykle je tento údaj uveden u záznamu  České pošty, který se vztahuje k podacímu  číslu zásilky v režimu Track & Trace (sledovací systém České pošty), který je na Internetu  volně dostupný. Stačí znát ono podací číslo zásilky.