Podnikatelské zásilky

Podnikatelské zásilky spadají pod standardní celní řízení bez ohledu na jejich hodnotu a nelze pro jejich zpracování využít aplikace eCeP.

 

Celní řízení a podnikatelské zásilky

Můžete podat elektronické celní prohlášení s úplnými daty pomocí komerčního software, či webového rozhraní Celní správy ČR.

Lze také podat papírové celní prohlášení s úplnými daty na předepsaném tiskopisu JSD 14312 - dovoz + vývoz.

Pro tento postup existuje příručka, kde se zaměřte hlavně na části A a C.

Můžete nechat celní řízení na svém dopravci nebo celním zástupci, tyto služby jsou zpoplatněny.

Co je podnikatelská zásilka?

Jsou to všechny zásilky, které jsou zasílány právnické osobě, případně fyzické osobě podnikateli v rámci jejího podnikání a to bez ohledu na hodnotu zboží v zásilkách.

U těchto zásilek nelze podat elektronické celní prohlášení s menším množstvím požadovaných údajů přes aplikaci eCeP.

I pro tento typ zásilek platí osvobození od úhrady cla do hodnoty zboží 150 EUR jako u soukromých zásilek fyzických osob.

 

Pokračováním na celní řízení se dostanete na web Celní správy ČR, kde najdete všechny potřebné informace pohromadě.

 

Pokračovat na celní řízení

Zpět na celní prohlášení