Identifikace

Při podání elektronického celního prohlášení se musíte jednoznačně a spolehlivě identifikovat. Celní správa ČR musí mít jistotu, že potřebné informace o zásilce podává oprávněná osoba. Proto musí dojít nejprve k ověření vaší totožnosti, aby vaše elektronická identifikace při každém přihlášení byla důvěryhodná.

Ověření totožnosti

Pro podání elektronického celního prohlášení je nutné se identifikovat.

Jednoznačnou identifikaci si zajistíte ověřením vaší totožnosti před elektronickou komunikací s Celní správou ČR.

Vybrat si můžete z několika metod ověření vaší totožnosti.

 

Jaké jsou možnosti identifikace a ověření totožnosti?

Ověření totožnosti lze provést více způsoby. V následujícím přehledu můžete vybrat takovou cestu, která je pro vás nejpohodlnější a nejrychlejší. Díky ověření totožnosti se budete moci jednoznačně elektronicky identifikovat. 

 

 • Internetové bankovnictví 

Elektronickou identifikaci při podávání celního prohlášení můžete provést prostřednictvím vaší banky za pomoci speciální služby tzv. bankovní identity. Vaši totožnost již ověřila banka při zřizování vašeho bankovního účtu. Není tudíž bezpodmínečně nutné znovu banku navštěvovat. Většinou je možné tuto službu sjednat online, prostřednictvím internetového bankovnictví, případně se můžete obrátit na svého bankovního poradce a službu bankovní identity pro přístup do informačních systémů veřejné správy vyřídit s ním. Do aplikace pro podání celního prohlášení se pak přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů a ověření od vaší banky.

Momentálně služby bankovní identity nabízejí Česká spořitelna, ČSOB,  Komerční banka, Moneta Money Bank, Air Bank, Raiffeisenbank a Fio banka a.s.

 

 • Občanský průkaz s čipem

Pokud máte elektronický občanský průkaz s čipem, který byl vydaný po roce 2018, můžete jej využít pro vaši identifikaci při podání elektronického celního prohlášení. Vaši totožnost již ověřil pracovník obecního úřadu při vydávání občanského průkazu. K této možnosti elektronické identifikace budete potřebovat čtečku elektronických karet, to znamená i občanských průkazů a příslušný software. Po přihlášení do aplikace pro podávání celního prohlášení schválíte zpracování osobních údajů a celní prohlášení lze podat.

Více informací o občanských průkazech s čipem

 

 • NIA ID

Tento způsob ověření vaší totožnosti vyřídíte osobně na pobočkách Czech POINT. K ověření své totožnosti použijte dva průkazy totožnosti a přineste je s sebou. Bude vám přiděleno jméno a heslo, které budete pro potřeby elektronické komunikace s Celní správou ČR potřebovat. Pro každé přihlášení, při kterém použijete NIA ID, obdržíte potvrzovací SMS, což je způsob ochrany před zneužitím. Díky tomuto ověření vaší totožnosti se můžete elektronicky identifikovat, a tudíž i podávat elektronické celní prohlášení.

Více informací na webu Czech POINT

 

 • mojeID 

Moje ID je způsob ověření vaší totožnosti, který zřídíte online, ale přístup do aplikace k podání elektronického celního prohlášení nezískáte hned. Ověření vaší totožnosti probíhá pomocí tří PIN kódů, z nichž první vám přijde na e-mail, druhý pomocí SMS a třetí dopisem na vaši adresu. K přihlašování pak budete muset zvolit ještě některý z prostředků dvoufaktorového ověření jako certifikát na USB disku, aplikaci v telefonu a další, které poskytovatel nabízí. Pro komunikaci s portály veřejné správy je ještě potřeba ověření například občanským průkazem s čipem, na pracovišti Czech POINT nebo dalšími způsoby uvedenými poskytovatelem. 

Více informací o mojeID

 

 • První certifikační autorita a.s.

Můžete využít metodu elektronické identifikace společnosti První certifikační autorita a.s.. Máte-li zájem o tuto možnost, navštivte pobočku společnosti osobně s příslušnými doklady totožnosti. Tam dojde k ověření vaší totožnosti. Zakoupíte čipovou kartu i vhodnou čtečku a po instalaci příslušného software můžete využívat tohoto druhu identifikace. Služba je zpoplatněná dle ceníku společnosti.

Více informací naleznete na webu společnosti

 

 • Datové schránky

Pokud datovou schránku fyzické osoby již máte, můžete se do cPortálu rovnou přihlásit. Ověření totožnosti proběhlo už při jejím zakládání.

Pokud datovou schránku nemáte, můžete si ji zřídit, a to několika způsoby:

 •  Osobně na Czech POINTu – Zažádáte si o založení datové schránky na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. Tam úředník na místě potvrdí vaši totožnost proti příslušným dokladům. Rovnou pak získáte přihlašovací údaje k vaší nové datové schránce

 

 • Písemně – máte možnost vytisknout a vyplnit formulář, nechat si úředně ověřit podpis a následně žádost odeslat na Ministerstvo vnitra ČR, které vám po zpracování žádosti doručí přihlašovací údaje k nové datové schránce. Vaše totožnost je prokázána při ověřování vašeho podpisu.

 

 • Online – je to nejpohodlnější způsob, ale mějte na paměti, že i datová schránka vyžaduje ověření totožnosti. Pokud tedy zakládáte schránku online, je třeba nejdříve ověřit vaši totožnost přes jeden ze způsobů popsaných na této stránce.. Pokud vám jde jen o přístup do cPortálu nebo Portálu občana, nemá smysl datovou schránku zakládat, protože přístup do portálů získáte ověřením vaší totožnosti jiným způsobem.

Poznámka:  Pokud již datovou schránku máte, ověřte si, že se jedná o datovou schránku pro nepodnikající fyzickou osobu. Datovou schránku podnikající fyzické osoby systém rozpozná a celní prohlášení podat neumožní. Je to z toho důvodu, že podmínkou pro uplatnění osvoboození od cla (do 150 EUR) je, že se jedná o zásilku pro osobní potřebu.

Informace k založení datové schránky

 

 • Mobilní klíč eGovernmentu

Mobilní klíč eGovernmentu je mobilní aplikace, která slouží jako pomůcka při dvoufaktorovém ověření přihlášení, které znáte například z internetového bankovnictví. Neslouží tedy jako samostatný způsob identifikace, ale jako pomůcka pro přihlášení u některých jiných způsobů.

Aplikaci si nainstalujete do chytrého telefonu a slouží pak jako identifikátor vaší osoby při přihlášení do datové schránky nebo do některého dalšího typu přihlášení na portálu eidentita.cz. Po spárování vašeho způsobu přihlášení s aplikací uvidíte QR kód, který načtete svým telefonem přes aplikaci a dojde k přihlášení. Výhodou této je, že nemusíte vypisovat vaše přihlašovací údaje, protože postačí načtení QR kódu.

Více o mobilním klíči eGovernmentu

 

Identifikace cizinců

 • Cizinci z vybraných států EU - International ID Gateway

Tato metoda ověření totožnosti bude fungovat pro občany partnerských zemí v rámci EU. Pokud jste občanem jiné země EU než České republiky, budete moci komunikovat s Celní správou ČR pomocí identifikačních údajů zřízených a ověřených ve své domovské zemi. V současné době však tato možnost bohužel není funkční, je třeba vyřešit některé technické záležitosti.

 

 • Cizinci s povolením pobytu v ČR

Cizinci s povolením pobytu v ČR mohou využít některou z výše uvedených metod (s výjimkou občanského průkazu s čipem). Při povolování vašeho pobytu v ČR došlo k ověření vaší totožnosti a díky tomu o vás existuje záznam v registru občanů. Záznam v tomto registru umožňuje využít některý z uvedených případů.

 

 • Ostatní cizinci

Pokud nemůžete využít International ID Gateway, ani nemáte povolen pobyt na území ČR, nemůže být u vás bohužel provedeno zaručené ověření totožnosti, a proto nemůžete aplikaci eCeP využít. Jedinou možností pro vás zůstává nechat se v celním řízení někým zastoupit, nejlépe dopravcem.

 

Jakýkoli výše uvedený způsob ověření totožnosti vám poslouží k vyřizování i jiných záležitostí s Celní správou ČR prostřednictvím cPortálu, ale také k vyřizování dalších úředních úkonů na Portálu občana.

Odkaz na cPortál

Odkaz na Portál občana

 

 

Pokračovat na Zařazení zboží

Zpět na Celní prohlášení