Celní prohlášení

Způsob podání celního prohlášení se liší podle hodnoty zásilky. Získejte informace ke správnému výběru celního prohlášení pro svou zásilku dle její povahy:

Kalkulačka pro převod měn

Pokud objednáváte zboží v jiné měně, než je EUR, použijte tuto kalkulačku.

Dozvíte se přepočet hodnoty dle celního kurzu a jak se zásilkou postupovat.

Zobrazit kalkulačku

Jak vyřídit dovoz zásilky s Celní správou ČR

Projděte si postup před podáním celního prohlášení krok za krokem.

Získáte kompletní informace pro úspěšné vyřízení celních záležitostí u své zásilky.

Zobrazit celý návod

 

Jak vybrat správné celní prohlášení

Pokud objednáváte zboží ze zemí mimo EU, platí při dovozu povinnost podat celní prohlášení. Rozhodujícím měřítkem je hodnota vaší zásilky, která určuje, jakým způsobem celní prohlášení podáte. Výše hodnoty zásilek také určuje, zda je nutné uhradit clo. DPH se ovšem platí téměř u všech zásilek, které do EU dovážíte.Na této stránce popisujeme pouze případy, kdy jste se rozhodli podat celní prohlášení sami a zároveň je to umožněno všemi okolnostmi. Informace o jiných situacích najdete na stránce způsoby vyřízení celních náležitostí.

 

Dříve byly zásilky v hodnotě do 22 EUR osvobozeny od DPH. To nově ruší směrnice EU (Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH) a DPH je nyní nutné uhradit u všech zásilek dovážených ze zemí, které leží mimo EU. Zůstává osvobození od povinnosti hradit clo u zásilek s hodnotou zboží do 150 EUR. Náklady na dopravu se do tohoto limitu nezapočítávají. Jako fyzická osoba musíte u zásilek do 150 EUR podat elektronické celní prohlášení, na základě kterého vám bude vyměřena DPH. Po jejím uhrazení si budete moci svou zásilku vyzvednout, nebo vám bude doručena.  Také si můžete pro celní řízení zvolit svého zástupce, například dopravce zásilky, který celou záležitost vyřeší za vás, včetně platby DPH. Tu následně zaplatíte svému zástupci, ale i s poplatkem za vyřízení.

 

Za dar se považuje zásilka, kterou zasílá jedna soukromá osoba jiné soukromé osobě a vzájemně si za věc nic neplatí, přičemž zaslání je příležitostné. Pokud očekáváte dar od fyzické osoby v hodnotě nepřesahující 150 EUR, musíte i pro tento druh zásilky podat elektronické celní prohlášení. Pokud hodnota zásilky (daru) nepřesáhne 45 EUR, nemusíte platit DPH. Platí však povinnost určit obsah zásilky a odesílatele. Nemůže se jednat o balíček, který odeslala právnická osoba nebo jiný podnikající subjekt, pouze osoba fyzická. U darů v hodnotě nad 45 EUR a nepřesahujících 150 EUR zaplatíte DPH a podáte elektronické celní prohlášení. U darů nad 150 EUR je nutné zvolit postup jako u zásilek, za které jste zaplatili více než  150 EUR. 

 

Pokud objednáváte jakékoliv zboží ze zemí ležících mimo EU v hodnotě vyšší než 150 EUR, platí povinnost uhradit nejen DPH, ale i clo. V takovém případě je nutné  použít celní prohlášení s plným datovým souborem (úplným počtem vyžadovaných údajů), nikoliv celní prohlášení se sníženým obsahem údajů, které se podává pro zásilky zboží do hodnoty 150 EUR. Toto celní prohlášení lze podat buď elektronicky nebo prostřednictvím papírového formuláře. Je však třeba vzít v potaz, že vytvoření standardního celního prohlášení je poměrně komplikované a je před tím potřeba provést řadu úkonů. Pro tyto případy existuje řada specializovaných společností, které celní prohlášení vyhotoví za vás. Pokud budete chtít zpracovat celní prohlášení vlastními silami, naleznete na Celničce základního průvodce.

 

Pro objednané zboží, které je určeno k dalšímu prodeji nebo slouží k výkonu podnikatelské činnosti, případně nespadají pod jednu z výše uvedených možností se podmínky nemění. Tyto zásilky musejí projít  standardním celním řízením, a je u nich nutné uhradit DPH a clo. I v těchto případech je nejjednodušší využít k podání celního prohlášení specializovanou osobu nebo firmu (deklarantskou službu), kterou může být například dopravce zásilky. U podnikatelských zásilek nejsou stanovené hodnotové limity pro osvobození od DPH, cla ani povinnosti podat celní prohlášení. Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelé podávají celní prohlášení vždy.

 

Je celní prohlášení povinné?

Do 1. 10. 2021 byly fyzické osoby osvobozeny od povinnosti  uhradit DPH u zásilek v hodnotě do 22 EUR a celní řízení mohlo probíhat zjednodušeně, takže většina příjemců si ani neuvědomovala, že nějaké celní řízení probíhá. 

Od 1. 10. 2021 bude pro fyzické osoby zavedena povinnost podat elektronické celní prohlášení pro všechny zásilky do 150 EUR. Celní prohlášení bude tedy nutné podat v každém případě. Pokud nedojde k podání celního prohlášení na dovážené zboží, a nedojde k úhradě celního dluhu, nebude moci být zásilka vydána příjemci, dokud nebudou tyto povinnosti vypořádány.

 

Jak se počítá DPH u vaší zásilky?

Zásilka v hodnotě nepřesahující 150 EUR

Výpočet DPH není nic složitého. Nejprve musíme zjistit základ pro výpočet DPH. Do základu pro výpočet DPH se počítá cena zboží, a další poplatky, například cena za dopravu (poštovné). Dále musíme znát sazbu DPH, která se vztahuje ke konkrétnímu zboží. Nejčastěji objednávané zboží má však standardní sazbu 21 % (přímo v eCeP budete moci nalézt sazbu DPH pro všechny druhy zboží). Výsledná částka DPH je tedy procentuální podíl ze základu pro výpočet DPH.

Příklad: 

Hodnota dováženého zboží je 140 EUR

Cena za dopravu je 20 EUR

Základ pro výpočet DPH je tedy 140 +20 = 160 EUR

Sazba DPH je 21%.

DPH, které je nutné zaplatit se tedy rovná 21% z 160 EUR, což je 33,6 EUR. (0,21 x 160 = 33,6)

Protože je hranice pro podání elektronického celního prohlášení uvedena v EUR, uvádíme zde příklad výpočtu DPH v EUR. Pokud využijete eCeP, bude vám tato aplikace DPH počítat v českých korunách.

 

Zásilka v hodnotě nad 150 EUR

DPH u zásilek v hodnotě nad 150 EUR se DPH počítá obdobně, jako v předešlém případě, pouze do základu pro výpočet DPH se zahrnuje i clo.

Příklad:

Hodnota dováženého zboží je 180 EUR

Clo je 5 EUR 

Cena za dopravu je 15 EUR

Základ pro výpočet DPH je tedy 180 +5 + 15 = 200 EUR

Sazba DPH je 21%.

DPH, které je nutné zaplatit se tedy rovná 21% z 200 EUR, což je 42 EUR. (0,21 x 200 = 42)

 

Jak se počítá clo?

I výpočet cla zvládnete lehce. Základem pro výpočet cla je skutečně placená cena za zboží, k níž je třeba připočíst všechny vedlejší náklady. Typicky to bývají právě náklady za dopravu (poštovné). V aplikaci eČIT (elektronický český integrovaný tarif) zjistíte sazbu cla, která se ke konkrétnímu zboží vztahuje (eČIT naleznete vpravo nahoře v aplikaci TARIC CZ). Pouze upozorňujeme, že na výšku celní sazby má vliv i původ zboží. Výsledné clo je pak obvykle procentuální podíl sazby cla ze základu pro výpočet cla. 

Příklad:

Hodnota zboží je 180 EUR.

Náklady na přepravu jsou 20 EUR.

Základ pro výpočet cla je tedy 200 EUR (180 + 20).

Sazba cla za zboží je 5%.

Výsledné clo je tedy 5 % z 200 EUR, což je 10 EUR (0,05 x 200 = 10).

 

Výpočet cla je důležitý pouze pro zásilky nad 150 EUR, protože do 150 EUR jsou zásilky zboží od cla osvobozeny. 

Existují i případy, kdy je výše cla počítána i jinak, než jako procentuální hodnota ze základu pro výpočet cla, ale pro zboží dovážené zásilkami to pravděpodobně nenastane.

 

 

 

Pokračovat na Identifikaci

Zpět na Jak to funguje