Dary mezi fyzickými osobami

V případě, že vám někdo známý posílá dar z území mimo EU v hodnotě nepřesahující 45 EUR, mohou nastat dvě možnosti:

1. Podejte elektronicky celní prohlášení

Tato možnost vyžaduje důvěryhodnou elektronickou identifikaci a lze ji využít, pokud zásilku doručuje poštovní přepravce, nebo expresní zasilatelská služba.

V celním prohlášení uvedete, že se jedná o dar, který je zasílán bezúplatně, příležitostně a jeho vlastní hodnota nepřesahuje 45 eur.  

Po podání celního prohlášení v aplikaci eCeP vám bude zásilka dodána.

DPH se nevyměřuje.

 

 

2. Požádejte svého dopravce

Požádáte zvoleného dopravce o provedení celního řízení za vás.

Dodáte mu potřebné údaje, které bude požadovat a plnou moc pro celní řízení.

Opět nedojde k vyměření DPH.

Dopravce ovšem bude chtít poplatek za službu, kterou pro vás vykonal.

 

Jak je to tedy s dary?

Za dar se považuje zásilka, kterou zasílá soukromá osoba soukromé osobě, aniž by za dopravu nebo zboží požadovala platbu a zásilka je posílána příležitostně.

 

Dary nepřesahující 45 EUR

Pokud hodnota daru nepřesahuje 45 EUR, neplatí se DPH.

Pří zásilce do hodnoty 45 EUR vám DPH vyměřena nebude, ale celním řízením je třeba projít, aby mohla být zásilka doručena.

 

Dary nad 45 EUR a nepřesahující 150 EUR

Pokud přijímáte dar v hodnotě vyšší než 45 EUR a zároveň hodnota nepřesáhne 150 EUR, podléhá zásilka placení DPH a můžete využít k podání elektronického celního prohlášení speciální aplikaci Celní správy ČR - eCeP.

 

Dary nad 150 EUR

Pokud je hodnota daru vyšší než 150 EUR, je třeba postupovat jako u zásilek nad 150 EUR.

Pokud jste se rozhodli udělat celní prohlášení svépomocí, bude nutné si zřídit důvěryhodnou identifikaci, při níž bude ověřena vaše totožnost. Rovněž budete potřebovat potvrzení od odesílatele, že se jedná o dar a zároveň potvrdí hodnotu zásilky.

Přejít na identifikaci

Zpět na celní prohlášení