Zásilky do 150 EUR

U zásilek nepřesahujících 150 EUR existují tři možnosti jak se bude postupovat:

1. Počkáte na vaši zásilku

Jestliže je vám zakoupené zboží dodáváno ze skladu mimo EU a v ceně zboží jste platili DPH, může zboží doputovat do jiné členské země EU, kde dojde i k celnímu řízení.

V tomto případě nemusíte už nic dělat a zboží je vám zasláno přímo na určené místo.

Do které země v EU doputuje zásilka jako první obvykle nemůžete ovlivnit. Je to věcí dopravce.

 

2. Využijete služeb svého přepravce

Ten vám může nabídnout, že se o celní prohlášení a případně výměr DPH postará.

Vy pak pouze dodáte dopravci informace, které bude požadovat.

Při převzetí uhradíte částku ve výši vašeho DPH, jestliže bude zásilka DPH podléhat.

V tomto případě musíte svému přepravci udělit plnou moc pro podání celního prohlášení.

3. Podáte celní prohlášení sami

Tuto možnost lze využít, pokud zásilku doručuje poštovní přepravce nebo expresní zasilatelská služba.

Vyhledáte si sazební zařazení zboží a poznamenáte si potřebné údaje.

Poté podáte celní prohlášení přes aplikaci eCeP na cPortálu.

Následně obdržíte sdělení o výši DPH a po uhrazení vám bude zásilka doručena.

Spadá moje zásilka do limitu 150 EUR?

Limit 150 EUR se určuje pouze podle  vlastní hodnoty zboží v zásilce. Nezapočítávají se do něj  poplatky typu dopravné apod. Vlastní výše DPH se pak ale počítá z celkové ceny zásilky včetně dopravy.

Příklad:

Máte-li objednáno zboží za 135 EUR s dopravou za 25 EUR, pracujete se zásilkou v režimu do 150 EUR, přestože jste dohromady zaplatili 160 EUR. DPH se pak ale vypočítá  z částky včetně dopravy, kterou jste zaplatili při nákupu, to znamená ze 160 EUR.

Pokud zboží získáte zdarma pouze za dopravné, je nutné jeho skutečnou hodnotu vyčíslit. Každé zboží nějakou hodnotu má, i když vám ho obchodník poskytl zdarma. DPH se vypočítá z celkové částky, vyčíslené hodnotou zboží a ceny za dopravu, kterou jste zaplatili.

Do této kategorie spadá zboží do maximální hodnoty 150 EUR, pokud je cena vyšší, tak zásilka spadá do režimu zásilky nad 150 EUR.

Pokud máte v zásilce více položek, počítá se jejich hodnota dohromady - tedy hodnota celé zásilky. Je-li celková hodnota zboží v jedné zasilce vyšší než 150 EUR, je nutné také postupovat v režimu zásilek nad 150 EUR, a to i v případě, že jednotlivé kusy v zásilce jsou hodnoty nižší.

 

Dalším krokem pro podání celního prohlášení je Identifikace, nebo-li elektronické prokázání vaší totožnosti.

 

Pokračovat na Identifikaci

Zpět na Celní prohlášení