Jedno správní místo pro dovoz - IOSS číslo

Jedná se o zcela nový model placení DPH při dovozu zboží do Evropské Unie. Je to však platné pouze pro zásilky do 150 EUR. DPH zaplatíte již při nákupu zboží na e-shopu. E-shop následně předává zaplacené DPH svému zástupci, který je speciálně pro tyto účely registrován k DPH pouze v jednom členském státě EU.  Zmíněný zástupce pak odvádí DPH finanční správě toho státu, kde je tato speciální registrace provedena, a proto je ona finanční správa nazývána jako jedno správní místo pro dovoz.

Vzhledem k tomu, že zboží přes internet nakoupíte již včetně DPH, tak ho již neplatíte při dovozu v rámci celního řízení. Při celním řízení však toto číslo, které je označeno jako „IOSS“ (Import One-Stop Shop – jedno správní místo pro dovoz) musíte uvést do celního prohlášení, aby bylo zřejmé, že jste DPH již zaplatili.  Ve speciální aplikaci Celní správy ČR eCeP je toto číslo označeno jako „Dodatečné daňové údaje“.

E-shop by vám měl  IOSS číslo poskytnout. Některé e-shopy ho uvádějí na prodejní faktuře, kterou zasílají či zpřístupňují kupujícímu. Bohužel se však někdy objeví až na samotném balíku. IOSS číslo je možné deklarovat pouze v případech, že zboží bylo prodáno v režimu jednoho správního místa a prodávající je registrován jako osoba povinná k dani – tzn. bylo mu přiděleno identifikační číslo dodatečných daňových údajů. 

Při použití systému jednoho správního místa většinou (ale ne vždy) celní řízení proběhne v jiném členském státě než v České republice, a zajistí ho např. přímo zástupce e-shopu nebo dopravce. V takovém případě tedy nebudete muset celní prohlášení podávat sami a zásilka vám může být přímo doručena např. Českou poštou, protože ta s ostatními přepravci spolupracuje.