Kdy a komu platit DPH a kdy podávat celní prohlášení

Při dovozu zásilek ze zemí mimo EU určených pro osobní potřebu fyzických osob platí dvě základní povinnosti:

 • Zaplatit DPH (výjimkou jsou dary do 45 EUR).
 • Podat elektronické celní prohlášení (pokud zásilka nepřesáhne 150 EUR).

V praxi se setkáte s několika variantami, jak můžete DPH zaplatit a rovněž podat celní prohlášení. Varianty jsou závislé na několika skutečnostech, zejména zda DPH zaplatíte již na e-shopu a v některých případech i kde zásilka do EU vstoupí.

Pokud vaše zásilka přesahuje hodnotu 150 EUR, nebo je určena pro podnikání, anebo je to dar, veškeré potřebné informace zjistíte na stránce celní prohlášení.

 Možné varianty:

 

 

Na e-shopu zaplatíte DPH

1.  Zboží jde ze skladu v EU

Nemusíte nic dělat, celní řízení už dříve vyřídil dovozce, kterému bylo zboží dopraveno ze země mimo EU a státu zaplatil DPH. Pro vás již to není považováno za dovoz do EU. Je to stejné, jako když objednáte zboží z klasického českého e-shopu.

2.  Zboží jde ze skladu mimo EU

   2. 1.  Zásilka doputuje nejprve do jiné členské země EU, než ČR

            Zkušenosti ukazují, že nemusíte nic dělat, celní prohlášení podává dopravce v jiném členském státě EU.

   2.2.   Zásilka doputuje do ČR jakožto do první země EU

  • Můžete se nechat zastoupit dopravcem, ať už to je Česká pošta (která v tomto případě nevyžaduje poplatek za vyřízení) anebo jiný přepravce, nebo 

  • Celní správě ČR můžete podat elektronické celní prohlášení sami, za to nic neplatíte

Na e-shopu DPH nezaplatíte

1.  Můžete se nechat zastoupit přepravcem (ať už je to Česká pošta nebo někdo jiný).

    Přepravce podá elektronické celní prohlášení a státu odvede DPH. Vy přepravci zaplatíte DPH a rovněž mu zaplatíte poplatky za vyřízení, nebo

2.  Elektronické celní prohlášení můžete Celní správě ČR podat sami

     DPH platíte Celní správě ČR. Poplatky za vyřízení Celní správě ČR neplatíte, je to zdarma.

Z hlediska vyřizování celních záležitostí pro vás není důležité, zda zásilka dorazí nejprve do ČR nebo do jiného členského státu EU. Pokud dorazí nejprve do jiného členského státu, je na ní nalepena speciální žlutá nálepka, je přepravena do ČR a zde také proběhne celní řízení.

 

Zde naleznete podrobnější vysvětlení k tomu, jak platit DPH a kdy podávat celní prohlášení.

Jak platit DPH?

 1. Řada velkých e-shopů již DPH vybírá při prodeji zboží a tuto částku pak do EU odvádí. DPH tedy zaplatíte přímo na e-shopu. (Jedná se o režim jednoho správního místa pro dovoz - IOSS.). e-shop, kterému jste zaplatili DPH pak prostřednictvím svého zástupce v EU toto DPH odvádí finanční správě.
 2. Jestliže DPH nebylo zaplaceno na e-shopu, DPH můžete v ČR zaplatit Celní správě ČR. Má to ale dvě podmínky. Jednak musí být zásilka dopravována Českou poštou a také musíte podat elektronické celní prohlášení prostřednictvím specializované webové aplikace Celní správy ČR. Ta se nazývá eCeP.
 3. Další možností, kterou máte pro placení DPH, je zaplatit firmě, která vás zastoupí při celním řízení. Zmocněná firma (např. pošta nebo expresní přepravce) pak za vás DPH Celní správě ČR odvede.
 4. A pro úplnost je vhodné uvést, že zahraniční e-shopy vybudovaly v EU velké sklady, kam navezly zboží ve velkých objemech najednou. Vy sice kupujete zboží na zahraničním e-shopu, ale můžete si vybrat, že zásilku chcete doručit ze skladu (země) ležícího v EU. V takovém případě je DPH již dávno zaplaceno, protože to pro dovozce do EU byla podmínka, aby zboží mohlo být propuštěno na trh (do skladu) v EU. Samozřejmě, že dovozce, který platil DPH, si do ceny zboží tuto výši DPH promítne. Pro vás se to může na e-shopu tvářit jako případ pod bodem 1, protože tam částku placené DPH vidíte a hlavně platíte. Ale procedura placení DPH je přeci jen odlišná. Dobrou zprávou pro Vás je, že ten rozdíl nemusíte vnímat a v obou případech nemusíte placení DPH řešit. DPH vůči státu je zkrátka zaplaceno a vy ji platíte obchodníkovi v ceně zboží.

 

Jak podat celní prohlášení?

Obecně platí dvě základní situace

 1. První možností je využít webové aplikace eCeP, což je speciální nástroj Celní správy ČR vyvinutý k tomuto účelu. Elektronické celní prohlášení si tedy podáte sami. Podmínkou však je, že zboží dopravuje Česká pošta.
 2. Druhou možností je zvolit si pro celní řízení svého zástupce, který se na tuto činnost specializuje, a ten již celní prohlášení za vás podá. Právní předpisy předpokládají, že k zastoupení příslušnou firmu/osobu zmocníte.  Je-li zásilka dopravována expresním zasilatelem, pak ani jinou možnost, než se nechat zastoupit touto firmou, nemáte. 

A jak to funguje v praxi?

V praxi kromě případů popsaných pod číly 1 a 2  funguje ještě třetí možnost a sice, že za vás podá celní prohlášení někdo jiný, aniž byste ho k tomu pověřili.

Nejčastěji dochází k situaci, která je pro vás nejsnazší. Pokud na e-shopu v ceně zboží platíte i DPH (v režimu jednoho správního místa pro dovoz - IOSS): 

 • Může dojít k celnímu řízení mimo území České republiky (ale stále v EU). První dopravce v EU, případně zástupce e-shopu za vás celní prohlášení automaticky podá právě v té zemi, kudy zásilka do EU vstoupí. Vy tedy již celní prohlášení podávat nemusíte.
 • Dopravuje-li zásilku Česká pošta a má veškeré potřebné informace (což je při zaplacení DPH na eshopu v režimu jednoho správního místa téměř ve všech případech), automaticky za Vás (v České republice) celní prohlášení podá a nic si za to neúčtuje. 

V případech, kdy na e-shopu DPH neplatíte, zboží jde ze skladu mimo EU

 • zásilka vstoupí do EU přímo v České republikce - pak zvolíte jednu z možnosti pospaných v číslech 1 a 2.
 • zásilka dorazí do EU nejprve přes jiný členský stát, než ČR -  dopravce  musí  opatřit zásilku speciální žlutou nálepkou. Následně dopravce zašle vaši zásilku do ČR a zde musí dojít k celnímu řízeni. Tedy je nutné podat celní prohlášení způsobem popsaných pod čísly 1 a 2.

A opět pouze pro doplnění všech možností - existuje situace, kdy se nemusíte o nic starat, protože celní prohlášení podal dovozce zásilky při jeho dovozu do EU ve velkých objemech. To připadá v úvahu, jestliže objednáváte zboží ze skladu v EU.

 

Co všechno budu platit?

DPH

DPH se platí u všech zásilek, tedy i u těch, které nepřesáhnou hodnotu 22 EUR. Jedinou výjimkou z povinnosti platit DPH jsou dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 EUR, u nichž sice bude také nutné podat celní prohlášení, stejným způsobem jako u zásilek do 150 EUR, ale nebude vám vyměřena platba ani za DPH ani za clo, protože tyto dary jsou od těchto poplatků osvobozeny. Komu DPH platíte opět najdete pospáno výše v článku u jednotlivých možností.

Clo

Clo se platí u zásilek, které přesahují 150 EUR. Pro zásilky do 150 EUR je zachováno osvobození od cla. Pro určení, zda se clo již platí, či nikoliv (přesáhne, či nepřesáhne 150 EUR) je rozhodující vlastní hodnota zásilky (tedy bez nákladů za dopravu, případně dalších nákladů). Výše cla se ale stanoví včetně nákladů za dopravu, případně dalších poplatků. 

Náklady na celní řízení

 • Pokud můžete (zásilka je dopravována Českou poštou) a chcete podat elektronické celní prohlášení sami prostřednictvím aplikace eCeP, za celní řízení nic Celní správě ČR neplatíte. Celní řízení je zdarma.
 • Pokud za vás celní prohlášení podává někdo jiný (zastupuje vás v celním řízení), je třeba počítat s tím, že mu za tuto službu zaplatíte. Pouze v případě, že zboží dopravuje Česká pošta a zároveň jste na e-shopu již zaplatili DPH (v režimu jednoho správního místa pro dovoz), Česká pošta vyhotoví celní prohlášení zdarma.

Doprava 

Dopravu ve většině případů platíte při nákupu zboží přímo na e-shopu.

Náklady za uskladnění

Může se stát, že po vás dopravce bude chtít zaplatit náklady za uskladnění. Je to v případech, kdy zboží v jeho skladu leží delší dobu. Konkrétní podmínky zjistíte u vašeho dopravce. V žádném případně za uskladnění neplatíte Celní správě ČR.

 

Poznámky:

 • V totmo článku se spojením „na e-shopu zaplatíte DPH"rozumí, že ji zaplatíte v tzv. režimu jednoho správního místa pro dovoz - IOSS (s výjimkou situace, kdy zboží jde ze skladu v EU).  Obrovská většina e-shopů to tak prodává, ale můžete narazit i na e-shop, kde tomu tak není. Hodně záleží jednak na serióznosti e-shopu, ale také na tom, na koho je zaměřen. Pokud je zaměřen na stát (mimo EU), ve kterém má sídlo, může uvádět ceny včetně DPH platné pro svůj stát, protože ve svém státě zboží s DPH musí prodávat. Kdyby byl zaměřen na zahraniční klientulu může zboží prodávat bez DPH anebo také s DPH, ale v režimu jednoho správního místa.
  Situaci, že jste na e-shopu, který prodává zboží v režimu jednoho správního místa, můžete zjistit tak, že budete měnit stát dodání. Podle toho, jakou má stát sazbu DPH, se  bude výše DPH měnit.
 • Zda vám přijde zásilka nejprve do jiného členského státu EU, nebo přímo do ČR zjistíte ze sledovacího systému dopravce, případně e-shopu. Předem je velice těžké to zjistit. Jediné co lze doporučit je získat reference od jiných kupujících, případně s diskuzního fóra o tom, jak který e-shop postupuje. E-shopy mají obvykle standardizovaný systém, jak postupují. Je ale důležité zachovat přesně stejné podmínky.