Kdy a komu platit DPH a kdy podávat celní prohlášení

Při dovozu zásilek z e-shopu, které mají hodnotu nepřesahující 150 EUR a určených pro osobní potřebu fyzických osob, dochází k několika variantám placení DPH a podávání celních prohlášení. Zde naleznete přehled existujících variant. Jsou závislé na několika skutečnostech, zejména zda DPH zaplatíte již na e-shopu, kdo dopravuje zásilku a v některých případech i do jakého státu EU doputuje zásilka jako první. Pokud vaše zásilka přesahuje hodnotu 150 EUR, nebo je určena pro podnikání, přejděte na stránku celní prohlášení.

 

Na e-shopu zaplatíte DPH

1.  Zboží jde ze skladu v EU

Nemusíte nic dělat, celní řízení už dříve vyřídil dovozce, kterému bylo zboží dopraveno ze země mimo EU a státu zaplatil DPH. Pro vás již to není považováno za dovoz do EU. Je to stejné, jako když objednáte zboží z klasického českého e-shopu.

2.  Zboží jde ze skladu mimo EU

   2. 1.  Zásilka doputuje nejprve do jiné členské země EU, než ČR

            Zkušenosti ukazují, že nemusíte nic dělat, celní prohlášení podává dopravce v jiném členském státě EU.

   2.2.   Zásilka doputuje do ČR jakožto do první země EU

      2.2.1.   Zásilku přepravuje Česká pošta

  • Můžete se nechat zastoupit Českou poštou - celní prohlášení podá pošta, v tomto případě poplatek za vyřízení Česká pošta nevyžaduje, nebo 

  • Celní správě ČR můžete podat elektronické celní prohlášení sami, za to nic neplatíte

                 2.2.2.   Zásilku přepravuje někdo jiný než Česká pošta 

  •  Celní prohlášení za vás musí podat přepravce, zaplatíte poplatek za vyřízení

Na e-shopu DPH nezaplatíte

1. Zásilku přepravuje Česká pošta

 • Můžete se nechat zastoupit Českou poštou. Ta také podá elektronické celní prohlášení a státu odvede DPH. Vy jí  DPH zaplatíte a rovněž jí zaplatíte poplatky za vyřízení, nebo
 • Elektronické celní prohlášení můžete Celní správě ČR podat sami – DPH platíte Celní správě ČR. Poplatky za vyřízení Celní správě ČR neplatíte, je to zdarma.

Z hlediska vyřizování celních záležitostí pro vás není důležité, zda zásilka dorazí nejprve do ČR nebo do jiného členského státu EU. Pokud dorazí nejprve do jiného členského státu, je na ní nalepena speciální žlutá nálepka, je přepravena do ČR a zde také proběhne celní řízení.

2. Zásilku přepravuje někdo jiný než Česká pošta

 • Přepravce za vás podá celní prohlášení, přepravci zaplatíte DPH a poplatek za vyřízení. Celní prohlášení podat sami nemůžete.

 

Poznámky:

 • V totmo článku se spojením „na e-shopu zaplatíte DPH"rozumí, že ji zaplatíte v tzv. režimu jednoho správního místa pro dovoz - IOSS (s výjimkou situace, kdy zboží jde ze skladu v EU).  Obrovská většina e-shopů to tak prodává, ale můžete narazit i na e-shop, kde tomu tak není. Hodně záleží jednak na serióznosti e-shopu, ale také na tom, na koho je zaměřen. Pokud je zaměřen na stát (mimo EU), ve kterém má sídlo, může uvádět ceny včetně DPH platné pro svůj stát, protože ve svém státě zboží s DPH musí prodávat. Kdyby byl zaměřen na zahraniční klientulu může zboží prodávat bez DPH anebo také s DPH, ale v režimu jednoho správního místa.
  Situaci, že jste na e-shopu, který prodává zboží v režimu jednoho správního místa, můžete zjistit tak, že budete měnit stát dodání. Podle toho, jakou má stát sazbu DPH, se  bude výše DPH měnit.
 • Zda vám přijde zásilka nejprve do jiného členského státu EU, nebo přímo do ČR zjistíte ze sledovacího systému dopravce, případně e-shopu. Předem je velice těžké to zjistit. Jediné co lze doporučit je získat reference od jiných kupujících, případně s diskuzního fóra o tom, jak který e-shop postupuje. E-shopy mají obvykle standardizovaný systém, jak postupují. Je ale důležité zachovat přesně stejné podmínky.