Přehledně - kdy se platí DPH a kdo a jak podává celní prohlášení

Toto platilo od 1. 7.  do 30. 9. 2021

Parlament ČR neprojednal novelu zákona o DPH, která měla dle směrnice EU v celé EU zavést vybírání DPH ze všech zásilek dovážených ze zemí mimo EU. Díky tomu se v ČR nevybírá DPH (e-shopy zapojené do jednoho správního místa pro dovoz už ale DPH vybírají při nákupu zboží). Celní předpisy ale již platí, protože ty působí přímo, bez nutnosti upravovat národní legislativu. Tim vznikla relativně nepřehledná situace, ve které není zcela jednoduché se vyznat.

Níže naleznete popis pro jednotlivé situace, abyste měli představu, co při dovozu zásilek můžete očekávat (jedná se o zásilky do hodnoty 150 EUR).

Zásilka ze země (skladu) ležící mimo EU.

1. DPH zaplatíte na e-shopu (Výši DPH vidíte přímo při objednávání zboží jako zvláštní částku, nebo je zde alespoň upozornění, že zboží již DPH obsahuje - dá se tedy předpokládat, že je nakoupeno v režimu IOSS. Řada velkých e-shopů na tento systém přešla). 

  1.1. Hodnota zásilky je 0-150 EUR (nezáleží tedy, jestli je hodnota zásilky do 22 EUR, nebo nad 22 EUR).

    1.1.1. Zboží je dopraveno přímo do ČR.

       1.1.1.1. Zásilku dopravuje Česká pošta.

         •   DPH již neplatíte, protože jste ho zaplatili na e-shopu. 

            •   Českou poštu můžete zmocnit, aby za vás podala elektronické celní prohlášení.

               •   Za tuto službou poště zaplatíte.

            •   Můžete si podat elektronické celní prohlášení vlastními silami – přes eCeP, a to bezplatně.

               •   Aplikace je zdarma. Je však nutné zjistit IOSS číslo e-shopu, bez něj celní prohlášení nepodáte.
                   
                    Ideální je podat elektronické celní prohlášení ještě před příchodem zásilky do ČR.

       1.1.1.2. Zásilku dopravuje někdo jiný než Česká pošta (např. expresní zasilatelská služba).

          •   DPH již neplatíte, protože jste ho zaplatili na e-shopu.

             •   Dopravce musí podat elektronické celní prohlášení. 

                •   Za zastupování v celním řízení dopravci zaplatíte. 

             •   Sami celní prohlášení podat nemůžete, tzn. že nelze použít eCeP.

     1.1.2. Zboží je dopraveno do jiného státu EU.

       1.1.2.1. Nezáleží na tom, kdo zásilku dopravuje.

          •   DPH již neplatíte, protože jste ho zaplatili na e-shopu. 

            •   Dopravce v příslušném státě EU zajistí celnlí řízení.

               •   Nemusíte nic řešit. Dopravce podá celní prohlášení za vás.

               •   Poplatek za zastoupení v celním řízení jste zaplatili pravděpodobně jako součást dopravného.

               •    Zásilka vám bude po provedení celního řízení doručena.

 

2. DPH na e-shopu neplatíte (Zboží tedy není nakoupeno v režimu jednoho správního místa pro dovoz - IOSS).

2.1. Hodnota zásilky je 0, 01 – 22 EUR.

    2.1.1.   Zboží je dopraveno přímo do ČR.

       2.1.1.1.   Zásilku dopravuje Česká pošta.

          •   DPH neplatíte, protože novela zákona o DPH nebyla schválena.

             •   Probíhá velice zjednodušené celní řízení, které v obrovské většině pošta provádí automaticky.

                •   Nemusíte se tedy o nic starat. Pošta vás kontaktuje pro doplnění údajů pouze výjimečně a zásilku vám rovnou dodá. 

                •   Pošta za tuto službu žádné poplatky nevybírá. 

             •   Nemá smysl, abyste si podávali celní prohlášení vlastními silami..

                 Ideální je podat elektronické celní prohlášení ještě před příchodem zásilky do ČR.

       2.1.1.2.   Zásilku dopravuje někdo jiný, než Česká pošta.

          •   DPH neplatíte, protože novela zákona o DPH nebyla schválena.

             •   Dopravce za vás musí podat elektronické celní prohlášení.

                •   Za zastupování v celním řízení dopravci zaplatíte. 

             •   Celní prohlášení nemůžete podat sami, tzn. že nelze použít eCeP. 

    2.1.2.    Zboží je dopraveno do jiného státu EU.

              •   K celnímu řízení by nemělo dojít v jiném státě EU, protože smyslem je, aby DPH bylo placeno v zemi spotřeby.

              •   Zboží by mělo být automaticky přepraveno z jiného státu EU do ČR (u pošty se žlutou nálepkou). 

              •   Postupuje se tak, jako by zboží bylo dopraveno přímo do ČR.

 

2.2. Hodnota zásilky 22,01 – 150 EUR.

    2.2.1.   Zboží je dopraveno přímo do ČR.

       2.2.1.1.   Zásilku dopravuje Česká pošta.

          •   Českou poštu můžete zmocnit, aby za vás podala elektronické celní prohlášení. 

             •   DPH zaplatíte České poště, ta ji za vás odvede Celní správě ČR.       

             •   Za zastupování poště zaplatíte příslušný poplatek 97/150 Kč.

             •    Česká pošta vybírá poplatek za skladování, pokud zásilku skladuje 15 dní a více.

          •   Můžete si podat elektronické celní prohlášení vlastními silami – přes eCeP. 

              •   DPH zaplatíte Celní správě ČR.

             •   Za použití aplikace nic neplatíte, Celní správa ČR poskytuje aplikaci zdarma. 

             •   Až je DPH připsáno Celní správě ČR na účet (obvykle během jednoho dne), Celní správa ČR předává tuto informaci České poště.

             •   Má-li pošta zboží již k dispozici (je schopna ho Celní správě ČR předložit), tak vám pošta zásilku doručí. 

             •   Česká pošta vybírá poplatek za skladování, pokud zásilku skladuje 15 dní a více.

       2.2.1.2.   Zásilku dopravuje někdo jiný, než Česká pošta.

             •   Dopravce musí za vás podat elektronické celní prohlášení.

                •   DPH zaplatíte dopravci a ten ji za vás odvede Celní správě ČR.

                •   Za zastupování v celním řízení dopravci zaplatíte. 

             •   Sami celní prohlášení podat nemůžete, tzn. že nelze použít eCeP.

    2.2.2.   Zboží je dopraveno nejprve do jiného státu EU.

       2.2.2.1. Nezáleží na tom, kdo zásilku dopravuje.

              •    K celnímu řízení by nemělo dojít v jiném státě EU, protože smyslem je, aby DPH bylo placeno v zemi spotřeby.

              •   Zboží by mělo být automaticky přepraveno z jiného státu EU do ČR (u pošty se žlutou nálepkou). 

              •   Postupuje se tak, jako by zboží bylo dopraveno přímo do ČR.

 

Zásilka ze země (skladu) v EU

Pokud je zboží dopravováno ze skladu ležícím v EU, již by mělo být po provedení celního řízení. To znamená, že sklad již podal celní prohlášení na velkoobjemovou zásilku celní správě té země EU, kde sklad leží a musel ze zásilky zaplatit DPH (ale také clo, protože se jednalo o podnikatelskou zásilku). Velké e-shopy zřídily po EU sklady, do kterých navezly zboží a při jeho dovozu již právě proběhlo celní řízení. Takže pokud si objednáte zboží ze skladu v EU, již byste neměli kromě ceny zboží (DPH by mělo být v ceně již zahrnuto; Výše DPH však může být stejně  zobrazena.) a dopravného nic platit. Bohužel se však stává, že vám zboží přijde ze země mimo EU, přestože jste si ho objednali ze skladu ležícího v EU (může to být i proto, že již není na skladě). V takovém případě se vše řídí pravidly pro dovoz ze zemí mimo EU.

Zásilky nad 150 EUR se řídí zcela jinými pravidly, protože se z nich také platí clo. Již zde není možno využít režim jednoho správního místa IOSS a tedy zaplatit DPH na e-shopu. Jak postupovat v tomto případě naleznete na stránce „Zásilky do 150 EUR“.

Pokud si zboží sami nakupujete na e-shopu v zemi ležící mimo EU, pak zásilka do 150 EUR nepodléhá až na výjimky clu.

Nezapomeňte, že Velká Británie již není součástí EU.

 

Jak poznám, odkud je zásilka dopravována?

S jistotou se to bohužel předem nedá zjistit. Mnohdy to zjistíte až v systému sledování zásilky (tracking).