Co se mění od 1. 10. 2021

Od 1. 10. 2021 se znovu změní způsob odbavování a rovněž platba DPH u některých zásilek, které dorazí do České republiky z území mimo Evropskou unii. Co to znamená v praxi a co se vlastně všechno změní se dozvíte v následujících řádcích.

Od data účinnosti novely zákona o DPH platí povinnost uhradit DPH u každé zásilky se zbožím, které si fyzická osoba objedná a které přijde do EU zpoza jejích hranic (výjimkou je zboží, u něhož bylo DPH zaplaceno již na e-shopu). Neplatí žádný limit pro osvobození od DPH.

U všech zásilek do 150 EUR bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení, pokud již nebylo podáno v jiném státě EU.

Jak se platí DPH?

1. Řada velkých e-shopů již DPH vybírá při prodeji zboží a tuto částku pak do EU odvádí. DPH tedy zaplatíte přímo na e-shopu. (Jedná se o režim jednoho správního místa pro dovoz - IOSS.)

2. Jestliže DPH nebylo zaplaceno na e-shopu, DPH můžete v ČR zaplatit Celní správě ČR. Má to ale dvě podmínky. Jednak musí být zásilka dopravována Českou poštou a také musíte podat elektronické celní prohlášení prostřednictvím specializované webové aplikace Celní správy ČR. Ta se nazývá eCeP.

3. Další možností, kterou máte pro placení DPH, je zaplatit firmě, která Vás zastoupí při celním řízení. Zmocněná firma (např. pošta nebo expresní dopravce) pak za vás DPH Celní správě ČR odvede.

4. A pro úplnost je vhodné uvést, že zahraniční e-shopy vybudovaly v EU velké sklady, kam navezly zboží ve velkých objemech najednou. Vy sice kupujete zboží na zahraničním e-shopu, ale můžete si vybrat, že zásilku chcete doručit ze skladu (země) ležícího v EU. V takovém případě je DPH již dávno zaplaceno, protože to pro dovozce do EU byla podmínka, aby zboží mohlo být propuštěno na trh (do skladu) v EU. Pro vás se to může na e-shopu tvářit jako případ pod bodem 1, protože tam částku placené DPH vidíte a hlavně platíte. Ale procedura placení DPH je přeci jen odlišná. Dobrou zprávou pro Vás je, že ten rozdíl nemusíte vnímat a nemusíte nic řešit. DPH vůči státu je zkrátka zaplaceno a vy ji platíte obchodníkovi v ceně zboží.

Jak se podává celní prohlášení?

a) V předcházejících odstavcích je to hodně naznačeno. První možností je využít webové aplikace eCeP, což je speciální nástroj Celní správy ČR vyvinutý k tomuto účelu. Podmínkou však je, že zboží dopravuje Česká pošta.

b) Druhou možností je zvolit si pro celní řízení svého zástupce, který se na tuto činnost specializuje, a ten již celní prohlášení za vás podá. K zastupování musíte specializovanou firmu zmocnit. Je-li zásilka dopravována expresním zasilatelem, pak ani jinou možnost, než se nechat zastoupit touto firmou, nemáte.

c) Praxe ukazuje, že nejčastěji dochází k situaci, která je pro vás nejsnazší. Obvykle k ní dojde, pokud na e-shopu v ceně zboží platíte i DPH. V takovém případě dochází velmi často k celnímu řízení mimo území České republiky (ale stále v EU) a první dopravce v EU za vás obvykle celní prohlášení automaticky podá. Vy tedy již celní prohlášení podávat nemusíte.

d) Jestliže však zaplatíte na e-shopu DPH (režim jednoho správního místa pro dovoz) a zásilka dorazí přímo do ČR, musí být podáno celní prohlášení v ČR (pak je možné se zachovat podle písmena a) nebo b)).

e) A jak je to u toho případu, kdy je zásilka dopravena ze skladu v EU? Opět se nemusíte o nic starat, protože celní prohlášení podal dovozce zásilky při jeho dovozu do EU ve velkých objemech.

Jak se ovlivňují placení DPH a podávání celního prohlášení s dopravou.

1. Pokud platíte DPH na e-shopu (režim jednoho správního místa pro dovoz), velmi často (ale ne vždy) je zboží dopraveno na území EU, ale nikoli přímo do České republiky. K celnímu řízení dochází v členském státě EU, kudy zásilka do EU vstoupila. Teprve poté je zásilka dopravována do ČR.  Vzhledem k tomu, že již došlo k celnímu řízení, je vám zásilka dopravena přímo, a může to být i prostřednictvím České pošty, která s ostatními poštami v EU spolupracuje. Vy nemusíte nic řešit. 

2. Méně často se stává, že i když zaplatíte DPH na zahraničním e-shopu (režim jednoho správního místa pro dovoz) může být zásilka dopravena do ČR jakožto prvního státu v EU. V takovém případě bude nutné provést celní řízení v ČR (podat celní prohlášení).

3. Pokud jste nakoupili zásilku na zahraničním e-shopu bez DPH, v ČR musí dojít k celnímu řízení. A to nejen v případě, že zboží je dopraveno přímo do ČR, ale také v případě, že je zboží nejprve dopraveno do jiného členského státu EU. V tomto případě nemůže dojít k celním řízení v jiném členském státě EU a zásilka musí být přesměrována k celnímu úřadu do ČR (DPH se totiž musí platit v zemi spotřeby). Zásilka je označena speciální žlutou nálepkou. A jak je to s podáním celního prohlášení již najdete v tomto článku výše.

4. A opět jen pro úplnost – pokud je zboží objednáno ze zahraničního e-shopu, ale ze skladu ležícím v EU, zásilka je vám přímo doručena na vaši adresu. O nic se nemusíte starat.

Co všechno budu platit?

DPH

DPH se platí u všech zásilek, tedy i u těch, které nepřesáhnou hodnotu 22 EUR. Jedinou výjimkou z povinnosti platit DPH jsou dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 EUR, u nichž sice bude také nutné podat celní prohlášení, stejným způsobem jako u zásilek do 150 EUR, ale nebude vám vyměřena platba ani za DPH ani za clo, protože tyto dary jsou od těchto poplatků osvobozeny. Komu DPH platíte opět najdete pospáno výše v článku u jednotlivých možností.

Clo

Clo se platí u zásilek, které přesahují 150 EUR. Pro zásilky do 150 EUR je zachováno osvobození od cla. Pro určení, zda se clo již platí, či nikoliv (přesáhne, či nepřesáhne 150 EUR) je rozhodující vlastní hodnota zásilky (tedy bez nákladů za dopravu, případně dalších nákladů). Výše cla se ale stanoví včetně nákladů za dopravu, případně dalších poplatků. 

Náklady na celní řízení

  • Pokud můžete (zásilka je dopravována Českou poštou) a chcete podat elektronické celní prohlášení sami prostřednictvím aplikace eCeP, za celní řízení nic Celní správě ČR neplatíte. Celní řízení je zdarma.
  • Pokud za vás celní prohlášení podává někdo jiný (zastupuje vás v celním řízení), je třeba počítat s tím, že mu za tuto službu zaplatíte. Pouze v případě, že zboží dopravuje Česká pošta a zároveň jste na e-shopu již zaplatili DPH (v režimu jednoho správního  místa), Česká pošta vyhotoví celní prohlášení zdarma.

Doprava 

Dopravu ve většině případů platíte při nákupu zboží přímo na e-shopu.

Náklady za uskladnění

Může se stát, že po vás dopravce bude chtít zaplatit náklady za uskladnění. Je to v případech, kdy zboží v jeho skladu leží delší dobu. Konkrétní podmínky zjistíte u vašeho dopravce. V žádném případně za uskladnění neplatíte Celní správě ČR.

Ostatní případy.

V tomto článku popisujeme především situace, pokud si zásilku zakoupí na e-shopu fyzická osoba. U zásilek nad 150 EUR a u zásilek podnikatelských (včetně fyzických osob, které budou se zbožím dále obchodovat) se nic nemění a stále u nich bude potřeba projít standardním celním řízením a zaplatit jak DPH, tak clo.

U všech způsobů odbavení vaší zásilky bude stále možnost najmout si k vyřízení celního řízení, respektive podání celního prohlášení, vašeho dopravce, či specializovanou firmu, ovšem je třeba počítat s poplatkem za takovou službu.

Na některých zahraničních e-shopech jsou k nalezení speciální akce, kdy je zboží nabízeno zdarma a vy podle obchodníka zaplatíte pouze dopravu. Co se týče principu tohoto obchodu, tak se nedá hovořit o tom, že byste dostali zboží skutečně zdarma. Jeho hodnotu zaplatíte v rámci dopravného. Toto zboží určitě nějakou hodnotu má, proto je i u těchto zásilek třeba podat celní prohlášení. Při jeho vyplňování, není možné vyplnit nulovou hodnotu zboží, proto hodnotu zboží odhadněte tím, že přidělíte část ceny dopravného jako hodnotu zboží.

Co to všechno bude znamenat v praxi?

Tyto změny v praxi přinesou to, že po nabytí účinnosti novely zákona o DPH si za část zboží objednávaného z území mimo EU připlatíme. U zboží, které bychom měli "po staru" bez poplatku, tedy u zboží do 22 EUR, což je něco kolem 580 Kč, si připlatíme, protože bude nutno uhradit DPH a zaplatit za služby subjektu, který nás bude zastupovat v celním řízení (pokud nevyužijeme aplikaci eCeP). Další náklady mohou být spojeny s platbou za skladování zboží v dočasném skladu přepravce. 

Důvodem tohoto opatření je narovnání konkurenčního prostředí a srovnání podmínek pro evropské výrobce a prodejce, u kterých se DPH platilo vždy a byli tak oproti kolegům z jiných části světa znevýhodněni. Evropská komise rovněž zdůvodnila nová pravidla tím, že státní rozpočty dosavadní praxí přicházejí o značné finanční prostředky.

Jak je to přesně s termínem 1. 10. 2021.

Povinnost  podávat elektronické celní prohlášení vyplývá z celních předpisů a tyto jsou evropsko-unijní a působící přímo. Takže povinnost podat elektronické celní prohlášení u zásilek do 150 EUR bude platit zcela jistě od 1. 10. 2021.

Z hlediska povinnosti platit DPH u všech zásilek se to má tak, že rozhodující je účinnost změny zákona o DPH. Účinnost je stanovena na jeden den po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Je snaha, aby novela zákona o DPH vyšla ve Sbírce zákonů 30. 9. 2021, tak aby se obě povinnosti (platit DPH a podat elektronické celní prohlášení u všech zásilek do 150 EUR) začaly uplatňovat najednou, tedy 1. 10. 2021. 

Je vhodné však poznamenat, že systém placení DPH měl v celé EU nastat 1. 7. 2021. A díky tomu e-shopy, které vyžadují platbu DPH na svých webových stránkách, uplatňují toto pravidlo pro všechny státy EU a nezohledňují fakt, že v ČR neprošla novela zákona o DPH celým legislativním procesem. 

Rozhodující pro to, jaký postup se použije, zda postup platný do 30. 9. 2021 nebo od. 1. 10. 2021, bude datum podání celního prohlášení. Takže i když zásilka doputuje na území ČR před 1. 10. 2021, rozhodující bude okamžik podání celního prohlášení. Bude-li celní prohlášení podáno až 1. 10. 2021 nebo později, již se budou uplatňovat nové předpisy.