Základní informace k zásilce

V této části aplikace eCeP vyplníte nejdůležitější údaje o zásilce. Řádky označené hvězdičkou jsou povinné.

 

Sekce „Zásilka“

V sekci „Zásilka“ jsou povinná pole „Hrubá hmotnost (v kg)“ a dále „Způsob placení cla“. Samotné názvy polí napovídají, co se zde má vyplňovat.

Nachází se zde i nepovinné pole „Dodatečné daňové údaje“.  Do tohoto pole se uvádí tzv. číslo IOSS (daňové identifikační číslo prodejce – e-shopu - v případě, že pořizovací cena zahrnovala DPH). Legislativa EU totiž zavádí zcela nový model placení DPH. V tomto modelu se předpokládá, že DPH budete platit již na e-shopu, jako součást ceny. E-shop bude po té prostřednictvím svého zvoleného zástupce v EU odvádět DPH finanční správě toho státu EU, kde je zvolený zástupce registrovaný k dani. V takovém případě si při objednávání zásilky musíte toto číslo, které je označeno jako „IOSS“ (Import One-Stop Shop – jednotné správní místo pro dovoz, což jsou "Dodatečné daňové údaje") zjistit, nejlépe na e-shopu. Někdy je bohužel uvedeno až na samotném balíku Vyplnění pole je nepovinné, ale můžete ho použít pouze v případech, že zboží bylo prodáno v režimu jednotného správního místa pro dovoz a prodávající je registrován jako osoba povinná k dani, tj. bylo mu přiděleno identifikační číslo dodatečných daňových údajů - IOSS. Na druhé straně, pokud hodnota zásilky nepřevyšuje 22 EUR a zboží bylo prodáno v režimu jednoho správního místa, je uvedení čísla IOSS povinné.

 

 

Sekce „Deklarant“

V sekci „Deklarant" se vyplňují identifikační údaje toho, kdo podává celní prohlášení. Sem tedy uveďte vaše údaje.

Na konci sekce „Deklarant" je zaškrtávací políčko s nápisem „Potvrzuji, že deklarant a dovozce jsou stejná osoba“ Dovozce je ten, kdo si nechává zásilku poslat, tedy příjemce zásilky. Toto políčko musí být zaškrtnuto, jedná se o povinné pole. Zaškrtnutím tohoto políčka sdělujete Celní správě ČR skutečnost, že jste jednak deklarantem a jednak dovozcem. Pouze v takovém případě, je možné použít aplikaci eCeP. Pokud by dovozce a deklarant byly rozdílné osoby, aplikaci eCeP by nebylo možno použít, protože by se jednalo o zastoupení v celním řízení.

 

Sekce „Odesílatel“

Odesílatel" je ten, kdo zásilku odesílá ze země mimo EU. Může to být tedy prodejce vašeho zboží (e-shop), případně osoba, která vám zasílá dar.

 

Zpět na informace o objednávce