Podací číslo zásilky

Pro úspěšné podání celního prohlášení je nutné do aplikace eCeP vložit správné podací číslo zásilky, které musí být následně elektronicky ověřeno u přepravce. Bez uvedení správného podacího čísla zásilky a jeho řádného ověření (tedy faktické existence) zásilky u dopravce neumožní aplikace eCeP podat celní prohlášení! 

Ujistěte se tedy, že máte správné podací číslo zásilky. Podací číslo zásilky v žádném případě není číslo objednávky nebo jakékoliv jiné číslo přidělené objednávce prodejcem. Podací číslo je zásilce přiděleno až v okamžiku, kdy je zásilka předána do přepravy poštovnímu přepravci v zahraničí. Většina prodejců toto číslo následně do svých systémů k jednotlivým objednávkám přiřazuje. V ostatních případech se můžete pokusit si podací číslo od prodejce vyžádat.

Celní správa ČR v žádném z případů nemá na přidělení podacího čísla zásilky vliv a jeho ověření u dopravce provádí z důvodu, aby se zabránilo dvojímu podání v jedné věci a tím i dvojímu zdanění. 

Jaká je struktura podacího čísla zásilky? 

Příklad podacího čísla zásilky vypadá takto: CE1234567890GB

Podací číslo zásilky se zpravidla skládá z:

  • prefixu: kód druhu zásilky, skládá se většinou z dvoumístného alfabetického kódu, např. CE, obchodní balík z ciziny
  • čísla zásilky: devět nebo deset číslic
  • sufixu: kódu označujícího podavatele (např.C), nebo ISO kódu země původu (např. GB pro Velkou Británii a Severní Irsko)

Více informací o struktuře a formátu podacího čísla zásilky, včetně kódů pro jednotlivé druhy zásilek přepravovaných a doručovaných Českou poštou naleznete na stránkách

Podací číslo zásilky České pošty

 

Zpět na informace o objednávce