Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 2. 6. 2021 Sněmovní tisk č 867, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty a celní zákon. Změny zmíněných zákonů čekají ještě na schválení Senátem, podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů. 

Jde o změny, které upravují zejména povinnost vybírat DPH a jsou reakcí na schválení Směrnice Rady (EU) 2017/2455. Směrnice Rady byla v EU schválena již v roce 2017. Směrnice EU nepůsobí přímo a povinnosti v ní stanovené je nutné převést do národní legislativy. Proto musí změny zákonů o dani z přidané hodnoty a celního zákona být schváleny Parlamentem ČR.

Z právního hlediska existuje jiná situace u podávání celního prohlášení. Tuto záležitost obecně upravuje Celní kodex Unie a podrobnosti pro dovoz zásilek jsou stanoveny v dalších předpisech. Tedy v tzv. delegovaném aktu a implementovaném aktu. Vzhledem k tomu, že se jedná vždy o nařízení, není nutné národní legislativu upravovat, protože nařízení působí přímo.